Verktyget Lösningen Metoden Besparingar

Ett integrerat verksamhetssystem där alla kan nå sin arbetsinstruktion med max 3 klick

Processeffektivitet

3cims ® är ett webbaserad verktyg som bygger på en kraftfull modell och struktur för att bygga om nya eller gamla lednings-/verksamhetssystem till att bli integrerade, enkla, effektiva, pedagogiska och med tydliga kopplingar mellan alla samverkande processer i verksamheten.

 

 

3cims ger dig:

 • ett verktyg att visa/styra ett integrerat processorienterat verksamhetssystem
 • en arbetsmodell och struktur som visar organisationens processer och hur de samverkar
 • ett verktyg som gör det enkelt att organisera och styra verksamhetens arbetsprocesser i ett integrerat system
 • en modell som visar hur alla arbetsprocesser består av ett system av samverkande delprocesser
 • en struktur för att samla allt systematiskt arbete i ett överblickbart system
 • en modell som visar var alla arbetsinstruktioner hör hemma i verksamheten och hur de hänger ihop
 • en struktur där alla kan hitta sin arbetsinstruktion och känna igen sin roll i helheten
 • en metod för att strukturera alla arbetsinstruktioner så att alla förstår och enkelt kan hitta rätt

 

Nyttan med 3cims:

 • Ingen installation eller upplärning behövs då systemet är intuitivt
 • Alla hittar med ”max 3 klick”
 • Enkel, logisk struktur – PROCESSORIENTERAD som alla förstår
 • Kräver inga specialkunskaper, billig att drifta, lätt att hitta i
 • Speglar vekligheten – alla känner igen sin “plats”
 • Underlättar introduktion för nyanställda/vikarier
 • Integrerar system så att man kan skära ner på revisioner och certifikat och ge konkreta resultat för verksamheten
 • Effektivt ledningsverktyg (alla har samma bild)
 • Innehåller bara det som skall styras
 • Inga onödiga extra textmassor
 • Kan användas som styrverktyg för verksamheten
 • Underlättar kontinuerliga förbättringar
 • Systemet tål organisationsförändringar

 

Akademisk förankrat:

3cims är testat och utvärderat mot andra liknande system av en erkänd akademisk institution.