Verkyget Lösningen Metoden Besparingar

Problem_vi_kan_losa

 3cims är utvecklat för att lösa problem

 

3cims får processorienteringen att fungera i praktiken integrerat i ett system!

PROBLEMEN – kunderna upplever

 • Ingen hittar utom experterna
 • Blivit för stora, svåra, dålig struktur
 • Få använder systemen
 • Visar inte verkligheten
 • Känner inte igen min plats
 • Kräver expertkunskaper
 • Ger dyra revisioner utan nyttiga resultat
 • Onödigt ondo som bara kostar
 • Skapar mer byråkrati
 • Ingen nytta för ledningen
 • Separerat från övriga delar av verksamhetens drivkrafter

LÖSNINGEN – 3cims

 • Alla hittar med ”max 3 klick”
 • Enkel, logisk struktur – PROCESSORIENTERAD
 • Kräver inga specialkunskaper, lätt att förstå
 • Speglar verkligheten – alla känner igen sin “plats”
 • Introduktionsverktyg för nyanställda
 • Integrerar system så man kan skära ner på revisioner och certifikat och ge konkreta resultat för verksamheten
 • Effektivt ledningsverktyg (alla har samma bild)
 • Innehåller bara det som skall styras
 • Inga onödiga extra textmassor
 • Används som styrande verktyg för verksamheten
 • Underlättar kontinuerliga förbättringar
 • Systemet tål organisationsförändringar