Verkyget Lösningen Metoden Besparingar

tre_clickMed vår systematik och struktur garanterar vi att alla kan hitta sina arbetsinstruktion med max 3 klick

Många organisationer sliter med stora komplicerade system som är svåra att hitta i. Lista efter lista med dokument måste sökas igenom innan man hittar det man behöver – om det över huvudtaget går utan intern experthjälp.

3cims integrerar systemen…

Det kan vara opraktiskt och krångligt med olika och separata ledningssystem för kvalitet, miljö, säkerhet, energi, arbetsmiljö, SOX mm. Med vår enkla logiska struktur och vårt verktyg är det lätt att skapa ett integrerat verksamhetssystem som alla hittar i – med “max 3 klick”. För oss är det viktigt att det blir enkelt så att alla förstår. Inga kunskaper utöver att kunna sitt jobb ska krävas för at förstå och ha nytta av ledningssystemet.

Nivå1: Övergripande processkarta

N1

Nivå2: Delprocesser

N2

 

Nivå3: Aktiviteter

N3