Varför välja 3cims

Varför välja 3cims

Mer än 25 års erfarenhet att bygga ledningssystem

Vi har byggt in mer än 25 års erfarenhet och utvecklat ett system där man enkelt uppfyller kraven på intertnationella standarders som ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001 PIAP SOx m.fl.

Det finns många fördelar med 3cims fämförelsesvis med konkurrerande system och några som gör oss unikt är:

   • Pedagogisk och intuitivt - lär dig använda 3cims på ett par timmar
   • Översiktligt - helhetsbild av hela företaget och alla har samma bild av hela företaget
   • Användarvänligt - alla hittar sina arbetsinstrukser med max 3 klick
   • Ingen startsträcka - börja bygga ledningssystem på några minuter
   • Alla nödvändiga verktyg i ett system för att få ett certifierbart ledningssystem
   • Effektiv implemmentering - spara tid genom att använd era befintliga dokument och mallar
   • Tillgängligt - webbaserat gör att alla enkelt får tillgång från kontoret eller hemifrån
   • Pålitligt - bygger på Microsoft teknologi som kontinuerligt utvecklas
   • Utökad säkerhet - möjlighet till personlig kodgenerator via app till Android och Iphone

Skrolla ner på sidag för att få mer information eller Boka en gratis demo idag för att få titta på 3cims verktyget.

Boka gratis demo

Flera egenskaper inbyggt i 3cims

Processorienterat – Rita arbetsprocesser – Smart dokumenthantering – Effektivt ledningsverktyg - Integrera ledningssystem - Flexibelt

Processorientering

Processorientering

Alt vi gör är i form av processer. Processorientering är det viktigaste för effektivisering och att lägga tillrätta för kontinuerliga förbättringar. Rita, designa och visualisera alla företagets processer från överordnad nivå ner till utförarnivå.

Rita arbetsprocesser

Rita arbetsprocesser

Rita arbetsprocesser kan vara tidskrävande och svårt, men med rätt verktyg är det båda roligt och nyttigt. Rita enkelt arbetsprocesser och koppla till roller/utförare och dokument.

Kraftfull dokumenthantering

Kraftfull dokumenthantering

Vi har integrerat ett unikt sätt att hantera dokument, alla relevanta dokument är knutna till en arbetsaktivitet. Detta medför att man hittar sina arbetsinstruktioner med max 3 klick och får ett bantat system, dvs. inga onödiga dokument att hantera i systemet.

Ledningsverktyg

Ledningsverktyg

Med processorientering som speglar hur företaget faktiskt fungerar och alla har samma bild av verksamhetens processer får man ett kraftfullt ledningsverktyg. Sätt mål och registreringar i alla processer och följ upp.

Integrera ledningssystem

Integrera ledningssystem

Spara tid och pengar på flera ledningssystem. Med 3cims är integrering av era ledningssystem för tex. ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 inbyggt i ett och samma system.

Flexibelt

Flexibelt

3cims verktyget är anpassningsbart alla företag oberoende av storlek, geografisk spridning eller bransch. Hur detaljerat eller övergripande systemet blir är beroende av era behov och hur mycket detaljer ni behöver lägga in i systemet.

Vad säger våra kunder

Övertygad?

Med över 25 års internationell och nationell erfarenhet som är byggt in i vårat verktyg så kan ni få ett certifierbart och integrerat ledningssystem som är mycket enkelt att använda & uppdatera med enkla klick. 

Med den erfarenheten och kunskap vi har byggt in i 3cims kan ni fokusera på utveckling av ert företag med minimalt tidsanvändning och resurser på ledningssystemet.

Boka gratis demo
Övertygad?