Nyttan med ISO certifiering

posted in: ISO 9001 | 0

FN studie visar tydlig ekonomiskt lönsamhet, högre trovärdighet och nöjdare kunder med ISO

Anledningar att implementera ett QMS
Anledningar att implementera ett QMS. Källa: UNIDO

Nyttan med att ISO certifiera sitt företag är debatterat bl.a. i asiatiska utvecklingsländerna. En farhåga har varit att själva certifieringen är det enda målet och det kontinuerliga förbättringsarbetet har nedprioriterats. Enligt studien ”Iso 9001 – Its relevance and impact in Asian Deleoping Economics” på initiativ av UNIDO, FN:s organisation för industriell utveckling så ger ISO certifiering en tydlig ekonomisk lönsamhet, högre trovärdighet och nöjdare kunder.

Med rätt metoder och verktyg såsom 3cims, kan företag få nyttan med att följa ISO kraven och välja om de vill bli certifierade. Med ett verktyg som följer en enkel struktur kan företaget med enkelhet bygga ett certifierbart ledningssystem som uppfyller ISO kraven och fokusera på det kontinuerliga förbättringsarbetet och sina kunder.

3cims är ett sådant verktyg som är kraftfullt, enkelt att använda och gör det enkelt för företag att uppfylla den nya utgåvan av ISO 9001 och 14001.

Författare: Adam Gjerdrum, adam@3cims.com

Kontakta oss för en kostnadsfri demo av 3cims.

Ladda ner studien här – ISO 9001—Its relevance and impact in Asian Developing Economies