Har ni funderat på att byta ledningssystem?

Forskningen visar att 85 % av medarbetarnas effektivitet bestäms av systemet medarbetaren arbetar i.
Kärnan i att lyckas med modernt Integrated Quality Management är systemsynsätt och att styra processerna. Forskningen visar  att mycket kan vinnas med att använda ett processperspektiv på allt vi gör i verksamheten. Utan processinriktning  är det svårare för medarbetarna  att få överblick och information om vad det är de faktiskt skall göra. Processerna och hur de systematiseras är grunden för allt vi gör och enligt Deming så är 85 % av medarbetarnas effektivitet bestämd av systemet den arbetar i och enbart 15 % av medarbetarnas egen skicklighet.

Processmodellering & analys är akademisk förankrat

Figur 1. ICOM enligt Idef0 standarden.
Figur 1. ICOM enligt Idef0 standarden.

Erfarenhet & forskning visar det är viktigt att använda  en modell som innefattar systemets funktioner (aktiviteter, åtgärder, processer och handlingar), funktionernas sammanhang och data som stödjer systemets integration. När är det viktigt?

Idef0 är en amerikansk standard  för att modellera processer i alla typer av verksamheter och innehåller ICOM modellen för att på ett enkelt beskriva alla processer med deras Input Output Controllers och Mechanism/Means enligt figur 1. Gällande Mechanism/Means så bytte Idef0 från en tidigare standard till Mechanism, vi har valt att använda Means då det 3cims erfarenhet passar bättre Europeisk användning av begreppen.

Fördelen med ICOM i Idef0 jämförelsevis med BPMN och UML (som båda är  bra metoder för att modellera processer på lägre nivåer) är att med Idef0 kan modellera verksamhetens processer i flera nivåer, se figur 2.

BP5
Figur 2. Processmodellering i flera nivåer.

Verksamhetens processer kan modelleras i övergripande processer. Från varje överordnad process kan man gå ner en nivå och modellera delprocesser och slutligen gå ner till detaljnivån i utförarnivån där det står hur de faktiska arbetsstegen utförs.

Med Idef0 och ICOM har 3cims byggd in två kraftfulla metoder för att modellera hela verksamheten såsom den faktiskt ser ut i en översiktlig och hierarkisk struktur som är enkel att navigera och använda.

Internationellt använd teknik nu som ett webbaserat IT system
Idef0 är internationellt känt och beskriver en kraftfull metod som är integrerad i flera IT system. 3cims är ett IT system som integrerar Idef0 och ICOM i systemet, men även kopplar relevanta dokument till varje arbetssteg och olika perspektiv med avseende på miljö, arbetsmiljö och säkerhet i aktiviteterna.

Flera företag internationellt använder Idef0 standarden och ICOM modellen för att modellera och analysera verksamhetens processer. 3cims har integrerat IDEF0 tekniken i ett webbaserat IT system som har underlättat för företag i Sverige och internationellt och gjort det enkelt för företag att bygga, uppdatera och använda deras verksamhetssystem.

Detta tycker företagen om 3cims IT verktyg: 

Hammerglass AB
“väl utarbetad metodik och kraftfull men lättarbetat”
VD Bengt Nilsson

Protite
“3cims har, på ett mycket bra sätt, hjälpt oss att skapa ordning i vårt ledningssystem”
VD Zvonko Turujlija

Författare: Adam Gjerdrum, adam@3cims.com

Kontakta oss för en kosntadsfri demo av 3cims.

 

Källor:

eFaros LTD
Knowledge Based Systems, Inc. (KBSI)
Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
Edwards W. Deming