3cims Norden AB är ett IT bolag som arbetar enbart med marknadsföring, utbildning och utveckling av 3cims verktyget. För att säja och utveckla 3cims rekryterar vi och samarbetar med certifierade 3cims konsulter. Våra certifierade 3cims konsulter är våra viktigaste partners för att nå slutkund och se till att utvecklingen samverkar med de internationella standarderna.
3cims har mer än 25 års skandinavisk & internationell erfarenhet från olika branscher att bygga integrerade och processbaserade ledningssystem som uppfyller internationella standarder såsom bl.a. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PIAP m.fl. Denna erfarenhet har vi överfört i 3cims som är ett webbaserat verktyg för konsulter och organisationer för att bygga integrerade och processbaserade ledningssystem.
3cims står för ’3 Click Integrated Management Systems’ och bygger på en kraftfull modell och metod för att revitalisera ”slitna/tunga” verksamhetssystem till att bli moderna och effektiva ledningsverktyg. Våra ledord är: 
”från tvingande ondo till effektivt ledninssystem” 
och att
”alla skall nå sina arbetsinstruktioner med max 3 klick!”
3cims är avancerat men enkelt verktyg att använda som gör det enkelt att bygga och underhålla ett processorienterat verksamhetssystem som speglar verkligheten. Detta möjliggör ett verksamhetssystemet är roligt & enkelt att använda och medför att verksamhetssystem går från att vara ett ”nödvändigt ondo” till att vara effektivt och lönsamt