Nätverksträffar som leds av erfarna nätverksledare med mångårig nationell och internationell erfarenhet från bl.a. process-, flyg-, sjukvårds-, gruvindustrin.

Deltagarna väljer tema och möts fyra gånger per år där deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och tips för att förbättra kvalitet och miljöarbetet.

Nätverksträffarna under 2016 fokuserar på anpassningarna i den nya ISO 9001/14001 standarderna och internt kvalitetsarbete inom nätverket.

 

För vem?
Nätverket är för dig som har ansvar eller arbetar med kvalitets-/miljö-/ISO arbete eller motsvarande.

 

Vad ger det dig?

  • Kontinuerlig vägledning av experter
  • Erfarenhet, tips, idéer & kunskaper inom nätverket
  • Erfarenhetsutbyte och nya kontakter

 

När träffas vi?

Vi har fyra planerade träffar för 2016. Flera träffar kan anordnas efter deltagarnas behov och önskan.

Tid: 8 -12

1 mars

1 juni

1 september

1 november

 

Var träffas vi?

Stockholm – Göteborg – Malmö

 

Vad kostar det?

1 500 sek ex. moms per träff och företag

 

Hur anmäler jag mig?

Kontakta oss för att anmäla intresse. Vi begränsar antalet platser till 5 deltagare per grupp och vi grupperar deltagarna efter bransch, behov och önskemål för att få bästa möjliga utbyte av träffarna.

Kontakta oss här >>>