ISO 9000 RevisionISO 9001 genomgår en omfattande revidering och förändringen i ISO 9001 kommer få omfattande inflytanden på ledningssystemen till certifierade företag världen över.  Den nya utgåvan av ISO 9001 är ett viktigt steg i utvecklingen eftersom standarden nu blir uppdaterad med ’best practice’ efter de behov som företagen har idag.

Med 3cims är det enkelt att uppfylla de viktigaste skillnaderna i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2014

Krav på riskhantering ligger till grund för ledningssystemet och organisationen utmanas att analysera sina risker och utforma kvalitetsledningssystemet med dessa som utgångspunkt.

Dokumentstyrning och dokumentation

Krav till att definiera/-beskriva  ram-villkoren för verksamheten och är mer detaljerad kring, den kontroll som behövs kring externa processer, produkter och tjänster. Detta ligger i linje med hur omvärlden ser ut för organisationer idag, när många bedriver sin verksamhet med utlagda processer (outsourcing) och har komplexa försörjningskedjor.

Processorienterat system

Ökat fokus på att använda mål som drivkraft för förbättring, och därmed även den planering som krävs för att nå målen.

Mer tyngd på planering och ändringshantering, inklusive förändringar som krävs i processer och behov av ändringar i ledningssystemet.

Viktiga datum att ha under kontroll:

  • April 2014 -Draft International Standard (DIS)
  • November 2014 – Draft of Final Draft International Standard (FDIS)
  • January 2015 – Final Draft International Standard (FDIS) for ballot
  • September 2015 – Publication of ISO 9001:2015

Med 3cims verktyget uppfyller ni enkelt kraven till nya ISO 9001 och ISO 2014.

Kontakta oss för gratis demo! Kontakta oss >>>